گردشگری شبانه؛ اقدامی راهبردی یا نمایشی در مدیریت شهری؟

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ نقدنظر

نویسنده

دکتری منظر شهری، دانشگاه پاریس 8، فرانسه/پژوهشکدۀ نظر، ایران.

چکیده

با روند گسترش شهرها و تغییر نظام شهرنشینی، مدت‌زمان فعالیت شهروندان در شهر افزایش یافته و بخشی از فعالیت‌های روز در شب ادامه خواهد یافت. از این حیث شب فرصتی برای تعریف مجدد منظر شهر در بازه‌ای از زمان است که تعریفی متفاوت از اجتماع شهری و گردشگری شهر را ارائه می‌دهد. اصطلاح «گردشگری شبانه»، به مکان و زمانی اشاره دارد که گردشگری در آن رخ می‌دهد. بنابراین این ارتباط گردشگری نه با ماهیت فعالیت‌های گردشگری و انگیزه‌های آن، بلکه با زمانی که این اعمال در آن انجام می‌شوند و حدود مکانی آن‌ها، مطرح می‌شود. علی‌رغم تدوین «طرح جامع منظر شبانه»، در اسناد رسمی و ادبیات دانشگاهی، هنوز تعریف درستی از اصطلاح «گردشگری شبانه» ارائه نشده و تحلیلی از دسته‌بندی انوع گردشگری شبانه از حیث نوع مخاطب، گزینش مکان مناسب و نوع فعالیت در بازة زمانی شب صورت نگرفته‌است. در بسیاری از شهرهای جهان، گردشگری شبانه به عنصر اصلی رقابت‌پذیری گردشگری در شهر تبدیل‌شده و سهم اقتصادی مهمی را در اقتصاد شهری به خود اختصاص داده ‌است. مطالعات موجود در طرح جامع منظر شبانه بر روی اقدامات تزئینی و فضاهای خاصی تمرکز دارد، درحالی‌که رویکردی به زمان‌بندی‌های متفاوتی که شب را می‌سازند و تفسیری واقع‌گرا نسبت به گردشگری شبانه و تأثیرات آن وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Night tourism: A Strategic or Tokenistic Measure in Urban Management?

نویسنده [English]

  • Farnoosh Mokhles
Ph.D. in Urban Landscape, University Paris 8, Farnce/NAZAR Reearch Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The expansion of cities and the change in the urbanization system have led to the increased activity duration in cities and the continuation of part of daytime activities during the night. In this sense, the night is an opportunity to redefine the urban landscape in a period, and this definition is different from urban society and urban tourism. The term “night tourism” refers to any kind of tourism that occurs between sunset and sunrise. Therefore, this type of tourism is raised by the time when tourism activities are carried out and their spatial limits, not by the nature of these activities and their motivations.Despite the development of the “Master Nightscape Plan” in official documents and academic literature, the term “night tourism”  has not yet been correctly defined, and the night tourism classification has not been analyzed in terms of the type of audience, the selection of a suitable place, and the type of activity carried out during the night. In many cities of the world, night tourism has become the main element of tourism competitiveness in the city and makes an essential economic contribution to the urban economy. The existing studies in the master nightscape plan focus on decorative actions and specific spaces. However, there is no approach to the different timings making the night, and no realistic interpretation of night tourism and its impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban nightscape
  • Urban night tourism
  • Urban lighting
  • Urban management
  • جمشیدیان، حسین. (1397). حیات شبانه در شهر تهران یک مطالبه است، نه یک انتخاب، گزارشی از پنجمین نشست از سلسله نشست‌های پژوهش شهری. ادارة کل اخبار چند رسانه‌ای (ایرناپلاس). کد خبر: 83054173 . تاریخ مراجعه: 28/04/1399. قابل دسترس در:URL: https://www.irna.ir/news/83054173/

    Emanuele, E., Giordano, Nofre Mateu, J. & Crozat, D. (2018). «La touristification de la vie nocturne : une nouvelle frontière pour la recherche sur la nuit urbaine». Cybergeo: European Journal of Geography [Online], Political, Cultural and Cognitive Geography, document 866, Online since 15 October 2018, connection on 19 October 2022. URL: http://journals.openedition.org/cybergeo/29473.