اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی مجلۀ گردشگری فرهنگ

نشریۀ گردشگری فرهنگ ضمن تعهد به رعایت اصول  اخلاقی مورد تأیید کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) از کلیۀ اعضای هیئت تحریریه، داوران و نویسندگان محترم تقاضا دارد به دستورالعمل اصول اخلاقی نشریه توجه کنند و همواره به آن پایبند باشند، در غیر این صورت براساس قوانین این کمیته رفتار خواهد شد (برای مشاهدۀ  اطلاعات بیشتر دربارۀ اصول اخلاقی انتشار مقالات علمی به https://publicationethics.org/oversight مراجعه فرمایید). 

 

تعهدات ناشر (مجله)

 

·        وب‌سایت نشریه مرجع رسمی اخبار و اطلاعات مربوط به نشریه است و ناشر متعهد است همۀ اطلاعات مربوط به نشریه را به صورت مستمر و به‌روز در این وب‌سایت منتشر کند.

·        ناشر متعهد است از هر گونه تبعیض در فرایند ارسال، داوری و پذیرش مقالات ارسالی به نشریه جلوگیری کند. بنابراین داوری مقالات در نشریۀ گردشگری فرهنگ به صورت دوسویه ناشناس انجام می‌شود و ترتیب انتشار مقالات پذیرفته‌شده، بر اساس زمان ارسال و مدت زمان داوری تعیین خواهد شد.

·        ناشر متعهد است کلیۀ مقالات پذیرفته‌شده را پیش از انتشار برای تأیید نسخۀ نهایی برای نویسندگان ارسال کند.

·         ناشر مسئول پیگیری هرگونه سرقت ادبی و علمی در مقالات ارسالی به نشریه است و متعهد می‌شود که در صورت بروز هرگونه سوء‌رفتار علمی یا ادبی در مقالات پذیرفته‌شده در نشریه، نسبت به حذف مقاله یا پیگیری‌های ‌تکمیلی مرتبط با مقاله اقدام کند.

·        ناشر باید به طور مستمر بر فعالیت‌های اعضای هیئت تحریریه و داوران نشریه نظارت داشته باشد و هر گونه تخلفی را پیگیری نماید.

·        در صورتی که نویسندگان مقاله درخواست تغییر در ترتیب نویسندگان، تغییر نویسندۀ مسئول، و حذف یا اضافه کردن نام نویسندگان را داشته باشند، نشریه پس از دریافت فرم درخواست (امضاشده توسط نویسندگان) و در صورت کافی بودن دلایل نویسندگان، حتی پس از انتشار مقاله، درخواست نویسندگان را انجام خواهد داد.

·        ناشر متعهد است از حقوق نویسندگان بر مبنای قانون کپی رایت محافظت کند.

 

وظایف سردبیر و اعضای هیئت تحریریه

·        فرایند دریافت تا انتشار مقالات باید برای همۀ نویسندگان روالی مشخص و یکسان داشته باشد و بدون هیچ تبعیضی صورت بگیرد.

·        منافع شخصی یا تعارضات منافع سردبیر و اعضای هیئت تحریریۀ نشریه نباید در فرایند دریافت، داوری و پذیرش مقالات اثرگذار باشد.

·        هر کدام از اقدامات و مراحل مربوط به دریافت تا داوری مقالات باید براساس زمان‌بندی دقیق و شفاف صورت گیرد و نویسندگان باید در هر مرحله، از روند بررسی، جزئیات و نتایج بررسی مقالات مطلع شوند.

·        سردبیر و اعضای هیئت تحریریۀ نشریه باید سیاست‌های مشخص و روشنی را در مورد رد یا پذیرش مقالات دنبال کنند و پذیرش یا عدم پذیرش مقاله باید با ذکر دلایل و مشروح نظرات اعضای هیئت تحریریه و داوران به نویسندگان اطلاع داده شود.

·        اطلاعات شخصی نویسندگان تا پیش از پذیرش قطعی و انتشار مقاله، باید نزد نشریه محرمانه بماند و نباید در هیچ شرایطی منتشر شود.

·        محتوای مقاله و اطلاعات نویسندگان مقالاتِ پذیرفته‌نشده، محرمانه است و نباید هیچ استفاده‌ای از آنها صورت گیرد.

·        انتشار مقالات ارسالی نباید موجب آسیب به منافع فرد یا گروهی خاص شود و سردبیر دربارۀ پیگیری این موضوع مسئول است.

·        درخواست نویسندگان، در مورد نقص در داوری یا داوری غیرعادلانه، باید توسط سردبیر بررسی شود و در صورت تأیید صحت ادعا برای تجدید نظر در داوری یا داوری مجدد اقدام شود.

·        سردبیر و دبیران علمی نشریه باید سیاست‌های مشخصی را در موارد احتمالی سرقت علمی و ادبی مقالات و نحوۀ برخورد نشریه با این موارد دنبال کنند.

·        کلیۀ مقالات ارسالی به نشریه باید بلافاصله پس از ارسال با استفاده از نرم‌افزارها / سیستم‌های مشابهت‌یاب بررسی شوند و در صورت وجود مشابهت بیش از حد مجاز با منابع منتشرشده، سردبیر باید عدم پذیرش اولیۀ مقاله را با ذکر دلیل به نویسندگان اطلاع دهد.

 

وظایف داوران

·        داوران انتخابی نشریه باید مقالات را بر پایۀ اصول علمی و تخصصی داوری و از هرگونه اعمال نظر شخصی و غیرحرفه‌ای در داوری مقالات اجتناب کنند.

·        در صورتی که موضوع مقالۀ ارسالی در حیطۀ تخصص داور نباشد، و یا داور به دلیل ضیق وقت امکان داوری مقاله را نداشته باشد، باید بلافاصله انصراف خود را از داوری اعلام کند تا مقاله برای داور دیگری ارسال شود.

·        با توجه به سیاست داوری دوسویه ناشناس در نشریۀ گردشگری فرهنگ، در صورتی که داور براساس عنوان یا محتوای مقالۀ ارائه‌شده احتمال آشنایی با نویسندگان مقاله را می‌دهد،  باید بلافاصله این موضوع را به سردبیر اطلاع و از داوری مقاله انصراف دهد.

·        داوران نباید به هیچ نحو از محتوا و یافته‌های مقالاتی که برای داوری به ایشان داده شده است استفاده کنند.

·        داوران باید قضاوت‌های خود را به صورت شفاف، صریح و روشن ارائه کنند و دلایل خود را برای پذیرش، رد یا پیشنهاد بازنگری مقالات به صورت دقیق و سازنده برای نویسندگان شرح دهند.

·        داوران باید در موارد احتمالی مشکوک به سرقت علمی، داده‌سازی، مهندسی نتایج تحقیق، و به طور کلی هرگونه سوء‌رفتار علمی در مقالات ارسالی، بلافاصله موضوع را به نشریه اطلاع دهند.

وظایف نویسندگان

·        مقالات ارسالی به نشریۀ گردشگری فرهنگ باید در حوزه‌های مورد پذیرش نشریه و با توجه به اصول نگارش مقالات علمی تدوین شده باشند.

·        نویسندگان باید هم‌زمان با بارگذاری و ثبت اولیۀ مقاله در سایت نشریه، فرم «تعهد و تأیید مقاله» (موجود در بخش فرم‌های تأیید، تعهد و درخواست) را تکمیل و پس از امضا توسط نویسندگان، به همراه سایر فایل‌های مقاله بارگذاری کنند.

·        آماده‌سازی و ارسال مقالات باید با توجه به شیوه‌نامۀ نگارش و اصول اخلاقی نشریه صورت گیرد.

·        مقالات ارسالی نباید به طور هم‌زمان برای داوری به هیچ نشریۀ دیگری ارسال شوند.

·        مقالات ارسالی نباید در هیچ رسانۀ دیگری (اعم از نشریه، کنفرانس، کتاب و ...) منتشر شده باشند.

·        نویسندگان باید با تکمیل و امضای فرم تعهد، اصالت و دست اول بودن یافته‌های مقاله را تأیید کنند.

·        نویسندگان نباید بخش‌های مختلف یافته‌های یک پژوهش را به صورت چند مقاله با تغییرات جزئی ارائه کنند.

·        نویسندگان نباید مقالات منتشرشدۀ پیشین خود را، با تغییرات جزئی، مجدداً به داوری ارسال کنند.

·        نویسندگان باید تضمین کنند که در انجام مراحل مختلف پژوهش، حقوق هیچ فرد یا گروهی را پایمال نکرده‌اند و یافته‌های مقالۀ ارسالی در صورت انتشار موجب آسیب به هیچ فرد یا گروهی نخواهد شد.

·        در صورت بهره‌مندی پژوهش از پشتیبانی مادی یا معنوی از جانب افراد یا سازمان‌های مشخص، نویسندگان موظف‌اند کلیۀ پشتیبان‌های مادی و معنوی مقاله را ذکر و نقش آنها را در انجام پژوهش اعلام کنند.

·        چنانچه احتمال تعارض منافع در انجام پژوهش وجود داشته باشد، نویسندگان باید عدم تعارض منافع خود در انجام پژوهش را در فرمی که بدین منظور در سایت نشریه گذاشته شده اعلام و فرم را مضا کنند و در صورت لزوم این موضوع را در انتهای مقاله نیز ذکر نمایند.

·        نویسندگان مقاله موظف‌اند کلیۀ منابع استفاده‌شده در پژوهش را مطابق با دستورالعمل ارجاع‌دهی نشریه ذکر و از منبع‌سازی و یا استفادۀ از مطالب سایر منابع بدون ذکر منبع خودداری کنند.

·        نویسندگان باید داده‌های خام استفاده‌شده در پژوهش را، در صورت درخواست داوران، برای صحت‌سنجی یافته‌ها در اختیار نشریه قرار دهند.

·        در صورتی که برای مقاله بیش از یک نویسنده ذکر شود، کلیۀ نویسندگان باید در فرایند آماده‌سازی و نگارش مقاله مشارکت و بر محتوای مقاله اشراف کامل داشته باشند.

·        پس از پذیرش مقاله برای انتشار، نویسندگان اجازۀ ویرایش زبانی مقاله را (مطابق ضوابط نشریه) به نشریه واگذار می‌کنند و در صورت نیاز به ویرایش محتوایی با نشریه همکاری می‌کنند.

·        همۀ نویسندگان مقاله باید در انتخاب نویسندۀ مسئول مقاله و ترتیب قرارگیری نام نویسندگان اتفاق نظر داشته باشند.

·        در صورت تشخیص موارد احتمالی خطا در مقالۀ منتشرشده، نویسندگان باید موارد را به اطلاع نشریه برسانند و در صورت نیاز به اصلاحات با نشریه همکاری کنند.

·        با توجه به سیاست نشریۀ گردشگری فرهنگ برای دسترسی آزاد به مقالات، نویسندگان ضمن برخورداری از مالکیت معنوی مقاله، اجازۀ انتشار مقاله را به نشریه و اجازۀ استفاده از مقاله را با ذکر منبع به مخاطبان نشریه واگذار می‌کنند.