کلیدواژه‌ها = ادراک و انتظارات
تحلیلی بر الگوی مدیریت در رویدادهای فرهنگی گردشگری با تأکید بر ذینفعان

دوره 2، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 5-20

10.22034/toc.2021.255170.1028

فرزانه خوشه بست؛ منوچهر جهانیان؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مجتبی جاودان؛ امیرحسین پورباقری سیگارودی