بررسی ارتباط میان گردشگری و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در ایام نوروز (نمونۀ موردمطالعه: پروژۀ ایران‌مال، تهران)

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار معماری منظر، عضو هیئت علمی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکدۀ، معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

 امروزه مراکز گردشگری و تجاری همواره در حال گسترش هستند. در عصر حاضر پروژۀ عظیمی به‌ نام بازار بزرگ ایران در منطقۀ 22 تهران ساخته شده‌ است که نمونۀ شکوهمندی از توانمندی مهندسان ایرانی با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا است و توانسته‌ سیما و کالبد ناحیۀ اطرافش را تا مقدار قابل توجهی تغییر دهد. یکی از عواملی که در شناخته‌ترشدن این مرکز خرید و جذب گردشگران تأثیر گذاشته است، برگزاری رویدادها و مناسبت‌های خاص در آن است که صنعت گردشگری و اقتصاد را با یکدیگر ارتباط می‌دهد. در این پژوهش، رویداد نوروز در ایران‌مال و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مربوط به آن در یک بستر تجاری مورد بررسی قرار گرفت و به این منظور، از روش توصیفی و تحلیلی و بازدید‌‌های میدانی به‌وسیلۀ مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های حضوری بهره گرفته شده‌ است و نقش برگزاری چنین رویدادهایی در شکل‌گیری مراکز مهم گردشگری در شهر تهران شناخته ‌شد. مراکز خرید نقش مهمی در توسعۀ تعاملات اجتماعی و بهبود زندگی شهری ایفا کرده‌اند. ایران‌مال با بهره‌گیری از فضاهای بزرگ، برگزاری رویدادهای چندگانه و ارائۀ امکانات متنوع، به استانداردهای جهانی پاسخ می‌دهد. در زمان بحران کرونا نیز نقش بسزایی در تغییر کاربری فضاها و حل مشکلات جامعه داشته ‌است. در کل، تکمیل و توسعۀ این نمونۀ فرهنگی و تجاری، به‌عنوان یک نماد ایرانی و اسلامی، با وجود برخی از نقدها مانند عدم ‌یکپارچگی معماری فضاها، تأثیر قابل توجهی در جذب گردشگران داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Tourism and Social/Cultural Activities During the New Year Celebration (Nowruz) (Case Study: Iran Mall Project, Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zandieh 1
  • Parmis Baramaleki 2
  • Sara Javaherian Rad 3
  • Lida Yosefi 3
1 Associate Professor. in landscape architecture, Architecture, Restoration and Urbanism Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 M.A. student in architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning; Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 M.A. in architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning; Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, tourist and commercial centers are constantly expanding. These days, a grand project called “Iran Mall” has been constructed in District 22 of Tehran, which is a magnificent example of the capabilities of Iranian engineers using state-of-the-art technologies. It has managed to significantly change the appearance and structure of its surrounding area. One of the factors that has contributed to the recognition of this shopping center and attracting tourists is the organization of events and special occasions, which connects the tourism industry with the economy. This article examines the Nowruz event in Iran, its cultural and social activities, and its relevance to a commercial platform. The descriptive-analytical method, along with library studies and field visits through interviews, were used for this purpose, and the role of organizing such events in the formation of important tourist centers in Tehran was identified. Shopping centers have played a significant role in the development of social interactions and the improvement of urban life. Iran Mall, by utilizing large spaces, organizing multiple events, and providing diverse facilities, meets international standards. Even during the COVID-19 crisis, it played a crucial role in changing the use of spaces and solving societal problems. Overall, the completion and development of this cultural and commercial landmark, as an Iranian and Islamic symbol, has had a considerable impact on attracting tourists, despite some criticisms such as the lack of architectural coherence in the spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nowruz
  • Tourism
  • Cultural
  • Commercial
  • Social
آب‌نوا. (بی.تا). تاریخ مراجعه: 08/02/1402. قابل دسترس در: https://www.iranmall.com/fa/.
اذکایی، پرویز. (1353). نوروز، تاریخچه و مرجع‌شناسی. مرکز مردم‌شناسی ایران- وزارت فرهنگ‌وهنر.
تبری، سعیده و اسمعیلی، نیاز. (1395). ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های تأثیر‌گذار در مراکز خرید شهری جهت جذب شهروندان به هدف ارتقاء سطح ارتباط اجتماعی نمونۀ ‌موردی: مجتمع تجاری دوبی‌مال امارات، اولین کنفرانس بین‌المللی معماری هدف. شیراز، ایران.  https://civilica.com/doc/572555
اندرو، مک و تی، فرانسیس. (1387). روان‌شناسی محیطی. انتشارات زرباف اصل.
جشن آغاز سال 1402 هجری خورشیدی در ایران‌مال. (1401). تاریخ مراجعه: 03/02/1402. قابل دسترس در:https://www.iranmall.com/fa/node/1267 .
خاشعی، رضا. (1401). فستیوال نوروزی ایران‌مال. فصلنامۀ داخلی ایران‌مال، (7)، 19-20.
دیانتی، نرگس. (1397). تحلیل پیامدهای مراکز تجاری چندمنظوره (مگامال‌ها) بر محیط پیرامون (مورد مطالعه: مگامال‌های منطقۀ 5 شهرداری تهران) (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری). دانشکدۀ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
شعبانی، رضا. (1379). آداب و رسوم نوروز. تهران: انتشارات بین‌المللی الهدی.
طالبیان، نیما؛ آتشی، مهدی و نبی‌زاده، سیما. (1389). مجتمع تجاری. تهران: انتشارات حرفه هنرمند.
کارنوال «بحر طویل» در ایران‌مال. (1401). تاریخ مراجعه: 05/03/1402. قابل دسترس در: https://www.tiwall.com/news/Carnaval .
کاظمی، عباس و امیرابراهیمی، مسرت. (1400). مگامال‌ها و مجتمع‌های بزرگ تجاری تهران، مطالعه‌ای جامعه‌شناختی. شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
مدنی‌پور، علی. (۱۳96). طراحی شهری فضا و جامعه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
معرفی بازار بزرگ ایران. (بی.تا). تاریخ مراجعه: 18/02/1402. قابل دسترس در: https://www.iranmall.com/fa/.