محله به‌ مثابۀ امکانی برای جذب گردشگر (همبستگی اجتماعی در محلات سنتی، عامل قوام حیات محله)

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ نقدنظر

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تحولات اساسی سبک زندگی در تمام جهان، بر صنعت گردشگری نیز تأثیر گذاشته است. مقاصد گردشگری از موزه‌ها و اماکن تاریخی دور شده و به ورطه‌ای جدید پا گذاشته که انسان را دمی از زندگی روزمره (و شاید کسالت‌بارش) رها کند. تنوع‌طلبی و کمال‌گرایی بشر را شاید بتوان مهم‌ترین ابزار وی دانست که منجر به پیشرفت‌های او شده است. انسان همواره به وضع خود نقد دارد و به دنبال تجربة متفاوتی است که وضع موجود او را ارتقا بخشد. این اصل در گردشگری نیز دیده می‌شود. گردشگران نسل جدید به کشورها و شهرهای گوناگون با تنوع فرهنگی-زیستی سفر می‌کنند تا تجربة زندگی متفاوت در بستر فرهنگی متفاوت را تجربه کنند. در هتل‌های بوم‌گردی اسکان یابند، همراه محلی‌ها در طبخ غذا مشارکت کنند، در آیین و جشن‌های ایشان شرکت کرده و به‌طورکلی از نزدیک تجربة فرهنگی-زیستی متفاوتی را تجربه کنند. در حال حاضر شهرهای جدید و سبک زندگی ما همانند دیگر مردمان جهان شده و گردشگر را کمتر به خود جذب می‌کند. زندگی جاری در محلات سنتی و روستاهای ایران، برگرفته از فرهنگ و شرایط محیطی، جذاب و متنوع است که می‌تواند گردشگر را به تجربة خود وسوسه کند. سؤالی که مطرح می‌شود این است: عاملی که حیات را به محلات بخشیده و گردشگران را از دور دنیا برای لمس آن‌ها به محلات کشانده چیست؟
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neighborhood as a Possibility to Attract Tourists (Social Solidarity in Traditional Neighborhood is a Factor in the Neighborhood’s Vitality)

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Sartipi Isfahani
M.A. in Landscape Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The fundamental changes in lifestyle all over the world have also affected the tourism industry. Tourism has moved away from museums and historical places and has stepped into new realms that free people from their daily life (and maybe their boredom).Human diversity and perfectionism can perhaps be considered as his most important tool that has led to his progress. Man always criticizes his situation and looks for a different experience that will improve his current situation. This principle is also seen in tourism.  New generation tourists travel to different countries and cities with cultural-biological diversity to experience a different life in a different cultural context. Stay in eco-hotels, participate in cooking with the locals, participate in their rituals and celebrations, and generally experience different cultural-biological experiences up close. Now, our new cities and lifestyle have become like other peoples of the world, which attracts less tourists. Current life in traditional neighborhoods and The villages of Iran, derived from the culture and environmental conditions, are attractive and diverse, which can tempt the tourist to experience. What is this factor that has given life to the neighborhood and brought tourists from around the world to touch it?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social solidarity
  • Neighborhood
  • Tourism
ابرقویی‌فرد، حمیده؛ برومند، هدیه؛ طایفه حسینلو، اردلان؛ لطیفی، محمدمهدی؛ نبئی، سیده یگانه و نیکزاد، غزل. (1399). فضاهای جمعی، مفهومی روبه زوال ارزیابی کیفیت اجتماعی فضاهای شهری در بافت تاریخی شهر گرگان. هنر و تمدن شرق، 8(28)، 23-32.
ابرقویی‌فرد، حمیده و منصوری، سید امیر. (1400). بازخوانی مؤلفه‌های سازندة سازمان فضایی شهر ایرانی پس از اسلام در سفرنامه‌های قرن نهم تا چهاردهم هجری قمری. منظر، 13(55)، 20-29.
باقی‌نصرآبادی، علی. (1384). همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی. حصون، (6).
گل، یان. (1392). شهر انسانی (ترجمة علی غفاری و لیلا غفاری). تهران: علم معمار.
مجیدی، مریم؛ سرتیپی اصفهانی، محمدرضا؛ حسنی‌فر، فهیمه؛ حسینی، حدیث؛ سلیمانی‌ سالار، پانیذ و طهماسبی، زهرا. (1401). خوانش محله به‌مثابة منظر (مطالعة موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان). گردشگری فرهنگ، 3(9)، 5-16.
معصومی، سلمان. (1388). احیای محلات شهری پاسخی به نیازهای اجتماعی شهر تهران. منظر، 1(5)، 42-43.
موسوی، سید یعقوب. (1381). پدیدة کاهش همبستگی اجتماعی در کلانشهرها. مدرس علوم انسانی، 6(4)، 95-112.
موسوی، سیدیعقوب. (1391). محلة نوین، الگوی جامعه‌شناسی شهری از توسعه محله‌ای. منظر، 4(18)، 67-73.