نمایه نویسندگان

آ

 • آسایش، فرزاد مدل بازاریابی گردشگری سلامت (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 46-61]

ا

 • ابرقویی فرد، حمیده مقصد گردشگری و پاتوق اجتماعی یا ویترین نمایش قدرت و ایدئولوژی؟ ارزیابی طرح بازسازی میدان ولیعصر (عج) در شهر تهران [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 64-67]

ب

 • باقری، علی مدل بازاریابی گردشگری سلامت (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 46-61]
 • بُد، مهدیه آسیب‌شناسی گردشگری رویداد در ایران [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 62-73]
 • بسته نگار، مهرنوش توسعۀ اگریتوریسم در شهر تالابی بندر خمیر با تحلیل راهبردی SOAR [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 24-33]
 • بسته نگار، مهرنوش گردشگری آیینی در آینۀ نظریۀ «میم» [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 3-3]

ج

 • جهانیان، منوچهر عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در گردشگری رویداد بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر طوس [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 14-23]

ح

 • حجتی، نگین کاربست تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه‌ای در درجه‌بندی توسعه‌یافتگی مناطق تهران از منظر گردشگری فرهنگی [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 34-45]
 • حسنوند، نیره تفاوت‌های فرهنگی در مناسک آیینی محرم [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 6-15]
 • حیدرنتاج، وحید باغ عباس‌آباد؛ عروس هزار داماد [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 3-3]

خ

 • خان محمدی، محمدعلی واکاوی رفتار برخی گردشگران در مکان‌های تاریخی، وندالیست یا بیان حس دلبستگی به مکان (موردپژوهی: یادگاری‌نویسی‌های سی‌و‌سه‌پل، اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 6-13]

د

 • درمان، فائزه آسیب‌شناسی گردشگری رویداد در ایران [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 62-73]

ذ

 • ذبیحی، حسین کاربست تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه‌ای در درجه‌بندی توسعه‌یافتگی مناطق تهران از منظر گردشگری فرهنگی [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 34-45]

ر

 • رحیمی نیک، اعظم تبیین مدل گردشگری پزشکی، با رویکرد تحلیل مضمون (تم) مطالعۀ موردی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 16-29]
 • رستم‌زاده، یاور مؤلفه‌های مؤثر در طراحی فضاهای فرهنگی از منظر اسناد بین‌المللی [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 30-43]
 • رضاخانی، ژیلا واکاوی رفتار برخی گردشگران در مکان‌های تاریخی، وندالیست یا بیان حس دلبستگی به مکان (موردپژوهی: یادگاری‌نویسی‌های سی‌و‌سه‌پل، اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 6-13]
 • روستا، علیرضا مدل بازاریابی گردشگری سلامت (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 46-61]

ز

 • زرآبادی، زهرا سادات سعیده کاربست تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه‌ای در درجه‌بندی توسعه‌یافتگی مناطق تهران از منظر گردشگری فرهنگی [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 34-45]

س

 • ستار، عسل مؤلفه‌های مؤثر در طراحی فضاهای فرهنگی از منظر اسناد بین‌المللی [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 30-43]
 • ستاری ساربانقلی، حسن تفاوت‌های فرهنگی در مناسک آیینی محرم [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 6-15]

ش

 • شیخونی، سحر عوامل مؤثر بر جذب گردشگران در گردشگری رویداد بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در شهر طوس [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 14-23]

ع

 • عزمی، آئیژ بررسی تأثیر برپایی رویداد گردشگری جشن انار بر توسعۀ روستاهای بخش باینگان شهرستان پاوه [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 54-63]
 • علیخانی، مسلم بررسی تأثیر برپایی رویداد گردشگری جشن انار بر توسعۀ روستاهای بخش باینگان شهرستان پاوه [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 54-63]
 • علیقلی، منصوره تبیین مدل گردشگری پزشکی، با رویکرد تحلیل مضمون (تم) مطالعۀ موردی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 16-29]

ف

 • فروزان، میر امیر بررسی تأثیر خلاقیت سبز بر توسعۀ صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل) [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 44-53]
 • فروزنده، لطف الله مدل بازاریابی گردشگری سلامت (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 46-61]

ق

 • قربانخانی، سمیه تبیین مدل گردشگری پزشکی، با رویکرد تحلیل مضمون (تم) مطالعۀ موردی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 16-29]

ک

 • کریمی فرد، لیلی واکاوی رفتار برخی گردشگران در مکان‌های تاریخی، وندالیست یا بیان حس دلبستگی به مکان (موردپژوهی: یادگاری‌نویسی‌های سی‌و‌سه‌پل، اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 6-13]

گ

 • گسیلی، بهرام مؤلفه‌های مؤثر در طراحی فضاهای فرهنگی از منظر اسناد بین‌المللی [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 30-43]

م

 • محمد شفیعی، حسن واکاوی رفتار برخی گردشگران در مکان‌های تاریخی، وندالیست یا بیان حس دلبستگی به مکان (موردپژوهی: یادگاری‌نویسی‌های سی‌و‌سه‌پل، اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1402، صفحه 6-13]
 • مرادی، امید علی بررسی تأثیر برپایی رویداد گردشگری جشن انار بر توسعۀ روستاهای بخش باینگان شهرستان پاوه [دوره 4، شماره 12، 1402، صفحه 54-63]