خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان)

دوره 3، شماره 9، مرداد 1401، صفحه 5-16

10.22034/TOC.2022.350568.1085

مریم مجیدی؛ محمدرضا سرتیپی اصفهانی؛ فهیمه حسنی فر؛ حدیث حسینی؛ پانیذ سلیمانی سالار؛ زهرا طهماسبی


تفاوت‌های فرهنگی در مناسک آیینی محرم

دوره 4، شماره 12، اردیبهشت 1402، صفحه 6-15

10.22034/toc.2023.368818.1101

نیره حسنوند؛ حسن ستاری ساربانقلی


دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان

دوره 3، شماره 9، مرداد 1401، صفحه 17-26

10.22034/toc.2022.350596.1086

حمیده ابرقویی فرد؛ پدرام صدفی کهنه شهری؛ مهدی نصیریان؛ بهاره امینی؛ مارال احمدی؛ سجاد اکبرپور بازرگانی


خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی

دوره 3، شماره 9، مرداد 1401، صفحه 27-38

10.22034/toc.2022.352455.1088

فرنوش مخلص؛ دلارام سبکرو؛ مهربان عثمان مصطفی؛ یگانه نبئی؛ مهدی حیدری زاده شالی؛ زهرا امینی مستانه؛ نگین رجب بوجانی؛ المیرا جاهدی؛ هدیه محمدی؛ نعیمه حشمتی