کلیدواژه‌ها = گردشگری
ارائۀ مدل بازاریابی دیجیتال جهت توسعۀ صنعت هتلداری ( مورد مطالعه جزیرۀ کیش)

دوره 4، شماره 14، آبان 1402، صفحه 66-79

10.22034/toc.2023.401674.1124

زهرا طهماسب پور؛ علی اکبر فرهنگی؛ عبداله نعامی؛ فرزاد آسایش


مقدمه ای بر گردشگری روایی

دوره 2، شماره 6، آبان 1400، صفحه 17-24

10.22034/toc.2021.306119.1052

مجید قربانی؛ نازنین آذرنژاد