کلیدواژه‌ها = منظر روستایی
توسعه گردشگری مبتنی بر برنامه ریزی منظر روستایی نمونه مورد مطالعه: روستای پالنگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22034/toc.2024.445948.1152

محمدرضا مهربانی گلزار؛ پویا طالب نیا؛ مهدیه شقاقی