نویسنده = ریحانه خرم روئی
نقش آیینی آب در شکل‌‎گیری منظر شهر سمنان و دامغان

دوره 3، شماره 9، مرداد 1401، صفحه 47-54

10.22034/toc.2022.352571.1089

ریحانه خرم روئی؛ فاطمه بخشی ورزقانی؛ سامان قیدی؛ علیرضا افضلی؛ پریسا خدابنده؛ غزال علیپور