نمایه نویسندگان

ا

 • ابرقویی فرد، حمیده دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 17-26]
 • احسانی اسکوئی، سیّده فرزانه فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]
 • احمدی، مارال دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 17-26]
 • اسعدی، میرمحمد شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخص‌های مؤثر بر انتخاب مقصد گردشگری سلامت از دید گردشگران پزشکی سالمند [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 35-48]
 • افضلی، علیرضا نقش آیینی آب در شکل‌‎گیری منظر شهر سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 47-54]
 • اکبرپور بازرگانی، سجاد دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 17-26]
 • الهی، مسعود تدوین شاخص‌های ارتقای کیفی محور گردشگری دریاچۀ مهارلو بر اساس الگوی بیوفیلیک؛ متناسب با ساختار شهر [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 30-39]
 • امیری، مریم بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر شکلگیری نقشۀ ذهنی کاربران در ترمینال‌های مسافربری (نمونۀ مورد مطالعه: ترمینال فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)) [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 18-29]
 • امینی، بهاره دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 17-26]
 • امینی مستانه، زهرا خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]

ب

 • باصولی، مهدی شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخص‌های مؤثر بر انتخاب مقصد گردشگری سلامت از دید گردشگران پزشکی سالمند [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 35-48]
 • بخشی ورزقانی، فاطمه نقش آیینی آب در شکل‌‎گیری منظر شهر سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 47-54]
 • بسته نگار، مهرنوش کارناوال: توسعۀ اجتماعی، توسعۀ گردشگری [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 49-52]

پ

 • پرچکانی، پروانه نقش توانمند‌‌‌سازی زنان د‌‌‌ر توسعۀ اکوتوریسم (مطالعۀ مورد‌‌‌ی: روستای کرد‌‌‌ان کرج) [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 19-28]
 • پیش بین، حسنعلی شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانۀ گردشگری سلامت در شهر مشهد [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 5-18]

ج

 • جاهدی، المیرا خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • جهانیان، منوچهر تبیین اثرات گردشگری مذهبی بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی شهرستان ری [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 55-62]

ح

 • حاتمی دهلقی، سولماز مطالعۀ تحلیلی اثر سیاست‌گذاری فرهنگی حکومت‌های صفویه و قاجار بر تحولات پوشاک زنان [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 40-53]
 • حسنی فر، فهیمه خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان) [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 5-16]
 • حسین‌زاده، ضیا شناسایی ظرفیت‌های موجود بر فضای بام جهت توسعۀ گردشگری در شهرهای ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 29-34]
 • حسین‌زاده، ضیا فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]
 • حسین زاده، مهدی واکاوی نسبت زیارت و گردشگری با رویکرد کل‌نگر بر مبنای روایت سفرنامه‌ها [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 29-36]
 • حسینی، حدیث خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان) [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 5-16]
 • حشمتی، نعیمه خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • حیدرنتاج، وحید دگرگونی منظر ذهنی شالیزار [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 3-3]
 • حیدری زاده شالی، مهدی خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]

خ

 • خدابنده، پریسا نقش آیینی آب در شکل‌‎گیری منظر شهر سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 47-54]
 • خرم روئی، ریحانه نقش آیینی آب در شکل‌‎گیری منظر شهر سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 47-54]
 • خطیبی، سید محمدرضا تدوین شاخص‌های ارتقای کیفی محور گردشگری دریاچۀ مهارلو بر اساس الگوی بیوفیلیک؛ متناسب با ساختار شهر [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 30-39]
 • خوشاب، علی شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانۀ گردشگری سلامت در شهر مشهد [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 5-18]

د

 • درخش، سعیده شناسایی و تجزیه و تحلیل شاخص‌های مؤثر بر انتخاب مقصد گردشگری سلامت از دید گردشگران پزشکی سالمند [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 35-48]

ر

 • رادمنش، بهادر واکاوی نسبت زیارت و گردشگری با رویکرد کل‌نگر بر مبنای روایت سفرنامه‌ها [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 29-36]
 • رجب بوجانی، نگین خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • رحیمی، مجتبی تعیین زمان مناسب گردشگری در بندر چابهار بر اساس شرایط آب‌وهوایی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 5-16]
 • رضایی، ابوذر تعیین زمان مناسب گردشگری در بندر چابهار بر اساس شرایط آب‌وهوایی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 5-16]
 • رضایی، محمد فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]
 • روحانیان، رضا فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]

س

 • سبکرو، دلارام خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • سرتیپی اصفهانی، محمدرضا خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان) [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 5-16]
 • سرتیپی اصفهانی، محمدرضا محله به‌ مثابۀ امکانی برای جذب گردشگر (همبستگی اجتماعی در محلات سنتی، عامل قوام حیات محله) [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 54-57]
 • سلیمانی سالار، پانیذ خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان) [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 5-16]

ش

 • شاپوری، کورش جایگاه پوشاک سنتی د‌‌‌رتوسعۀ گرد‌‌‌شگری فرهنگی د‌‌‌ر ایران [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 45-54]
 • شاطرزاده، علی تدوین شاخص‌های ارتقای کیفی محور گردشگری دریاچۀ مهارلو بر اساس الگوی بیوفیلیک؛ متناسب با ساختار شهر [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 30-39]
 • شکوه، سارا شناسایی ظرفیت‌های موجود بر فضای بام جهت توسعۀ گردشگری در شهرهای ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 29-34]
 • شهرابی فراهانی، مهدیه میراث تاریخی پوشاک ایران، سفر د‌‌ر اعماق فرهنگ [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 37-44]
 • شهرابی فراهانی، مهدیه گردشگری و هویت فرهنگی، نگاهی چندسویه [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 53-54]

ص

 • صدفی کهنه شهری، پدرام دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 17-26]

ض

 • ضیایی، ناجی پژمان بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر شکلگیری نقشۀ ذهنی کاربران در ترمینال‌های مسافربری (نمونۀ مورد مطالعه: ترمینال فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)) [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 18-29]

ط

 • طاهری سرمد، فائزه بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر شکلگیری نقشۀ ذهنی کاربران در ترمینال‌های مسافربری (نمونۀ مورد مطالعه: ترمینال فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)) [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 18-29]
 • طهماسبی، زهرا خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان) [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 5-16]

ع

 • عبدلی، ناهید واکاوی پشیران‌های مؤثر و تدوین سناریوهای توسعۀ گردشگری ماجراجویانه در کویر مرنجاب [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 17-28]
 • عثمان مصطفی، مهربان خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • عزیزی، ریحانه نقش توانمند‌‌‌سازی زنان د‌‌‌ر توسعۀ اکوتوریسم (مطالعۀ مورد‌‌‌ی: روستای کرد‌‌‌ان کرج) [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 19-28]
 • علیپور، غزال نقش آیینی آب در شکل‌‎گیری منظر شهر سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 47-54]

غ

 • غلامی قادی، کوثر فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]

ق

 • قاسمیان دستجردی، پروانه جایگاه پوشاک سنتی د‌‌‌رتوسعۀ گرد‌‌‌شگری فرهنگی د‌‌‌ر ایران [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 45-54]
 • قیدی، سامان نقش آیینی آب در شکل‌‎گیری منظر شهر سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 47-54]

ک

 • کلانتر، علی اصغر مطالعۀ تحلیلی اثر سیاست‌گذاری فرهنگی حکومت‌های صفویه و قاجار بر تحولات پوشاک زنان [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 40-53]

گ

 • گلشاهی پرشکوه، شقایق فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]

ل

 • لواسانی، محمد شهاب فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]

م

 • ماهان، امین فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]
 • مجتبایی، صدیقه شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانۀ گردشگری سلامت در شهر مشهد [دوره 3، شماره 8، 1401، صفحه 5-18]
 • مجیدی، مریم خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان) [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 5-16]
 • محمدی، هدیه خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • محمودیان عطاآبادی، حمید تعیین زمان مناسب گردشگری در بندر چابهار بر اساس شرایط آب‌وهوایی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 5-16]
 • مخلص، فرنوش خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • مخلص، فرنوش نقش اسطوره‌ای-کارکردی چشمه‌علی دامغان در طول تاریخ [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 55-64]
 • مخلص، فرنوش گردشگری شبانه؛ اقدامی راهبردی یا نمایشی در مدیریت شهری؟ [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 55-58]
 • منصورکیایی، کیمیا فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 39-46]
 • منصوری، سیدامیر نقش اسطوره‌ای-کارکردی چشمه‌علی دامغان در طول تاریخ [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 55-64]
 • مهربانی گلزار، محمدرضا شناسایی ظرفیت‌های موجود بر فضای بام جهت توسعۀ گردشگری در شهرهای ایرانی [دوره 3، شماره 10، 1401، صفحه 29-34]

ن

 • نبئی، یگانه خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 27-38]
 • نصیریان، مهدی دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 17-26]

و

 • ورمقانی، حسنا خوانش پیکربندی مجموعۀ تاریخی سعدالسلطنه قزوین با تأکید بر شکل و موقعیت عناصر کالبدی فضایی [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 6-17]

ه

 • همتی، مرتضی ایموجی‌سازی شهر نقدی بر ظهور نشانه‌های زبانی نامأنوس در منظر شهری [دوره 3، شماره 11، 1401، صفحه 58-63]