دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تعیین زمان مناسب گردشگری در بندر چابهار بر اساس شرایط آب و هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22034/toc.2022.328874.1076

ابوذر رضایی؛ حمید محمودیان؛ مجتبی رحیمی


واکاوی پشیران‌های مؤثر و تدوین سناریوهای توسعۀ گردشگری ماجراجویانه در کویر مرنجاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22034/toc.2022.325739.1073

ناهید عبدلی


شناسایی ظرفیت‌های موجود بر فضای بام جهت توسعه گردشگری در شهرهای ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22034/toc.2022.337519.1080

ضیا ziya؛ سارا شکوه