خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان)

دوره 3، شماره 9، مرداد 1401، صفحه 5-16

10.22034/TOC.2022.350568.1085

مریم مجیدی؛ محمدرضا سرتیپی اصفهانی؛ فهیمه حسنی فر؛ حدیث حسینی؛ پانیذ سلیمانی سالار؛ زهرا طهماسبی


دوراهی حفاظت یا تغییر؟ در جستجوی راهکاری برای مانایی منظر مردمی در بافت تاریخی شهرهای سمنان و دامغان

دوره 3، شماره 9، مرداد 1401، صفحه 17-26

10.22034/toc.2022.350596.1086

حمیده ابرقویی فرد؛ پدرام صدفی کهنه شهری؛ مهدی نصیریان؛ بهاره امینی؛ مارال احمدی؛ سجاد اکبرپور بازرگانی


خوانش منظر شهری سمنان و دامغان بر اساس عناصر سازمان فضایی

دوره 3، شماره 9، مرداد 1401، صفحه 27-38

10.22034/toc.2022.352455.1088

فرنوش مخلص؛ دلارام سبکرو؛ مهربان عثمان مصطفی؛ یگانه نبئی؛ مهدی حیدری زاده شالی؛ زهرا امینی مستانه؛ نگین رجب بوجانی؛ المیرا جاهدی؛ هدیه محمدی؛ نعیمه حشمتی