کلیدواژه‌ها = میراث تاریخی و فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. مقدمه ای بر گردشگری روایی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1400، صفحه 17-24

10.22034/toc.2021.306119.1052

مجید قربانی؛ نازنین آذرنژاد