نویسنده = پانیذ سلیمانی سالار
خوانش محله به‌مثابۀ منظر (مطالعۀ موردی: محلات تاریخی سمنان و دامغان)

دوره 3، شماره 9، مرداد 1401، صفحه 5-16

10.22034/TOC.2022.350568.1085

مریم مجیدی؛ محمدرضا سرتیپی اصفهانی؛ فهیمه حسنی فر؛ حدیث حسینی؛ پانیذ سلیمانی سالار؛ زهرا طهماسبی