نویسنده = ضیا حسین‌زاده
شناسایی ظرفیت‌های موجود بر فضای بام جهت توسعه گردشگری در شهرهای ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22034/toc.2022.337519.1080

ضیا ziya؛ سارا شکوه


فراموشی منظر، پدیده‌ای مدرن، با تأکید بر بررسی منظر تاریخی شهرهای سمنان و دامغان

دوره 3، شماره 9، مرداد 1401، صفحه 39-46

10.22034/toc.2022.350901.1087

امین ماهان؛ ضیا حسین‌زاده؛ محمد شهاب لواسانی؛ سیّده فرزانه احسانی اسکوئی؛ شقایق گلشاهی پرشکوه؛ رضا روحانیان؛ کوثر غلامی قادی؛ کیمیا منصورکیایی؛ محمد رضایی